WORKSHOP, FOREDRAG OG TEMADAGE

I folkeskolen er eleverne jævnligt i kontakt med en sundhedsplejerske, som har fokus på den enkeltes fysiske, mentale og sociale sundhed. Erfaringer viser, at når de unge forlader folkeskolen ses en stigning i sundhedsproblematikker, fx for højt alkoholforbrug, eksperimenteren med rusmidler, tobak, usikker seksuel adfærd, dårlig kost og mindre tid og lyst til fysisk aktivitet. Hvor der i folkeskolen er systematisk opfølgning på de unges sundhedstilstand ved sundhedsplejersken, afkobles den personlige sundhedsvejledning på efterskolerne.

Min erfaring og forskning viser, at eleverne ofte først er klar til at arbejde med egen sundhed og trivsel når de forlader grundskolen. De efterspørger viden og behovet og motivationen er der først når de for første gang skal stå på egen ben fx på efterskole. 

Jeg kan tilbyde en inddragende, trivselsfremmende og forebyggende indsats i samarbejde med den enkelte efterskole. Dette med fokus på at understøtte elevernes muligheder og ressourcer i varetagelsen af egen sundhed og trivsel.

Der arbejdes på klasse niveau med elevernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Emnet afhænger af elevernes og skolens behov og tilrettelægges i samarbejde med lærer/ledelse.

Det kan eksempelvis være eksamensangst, robusthed, selvværdsboost, søvn, rygning, alkohol eller seksuel sundhed.