Efterskoler

Jane Holstein, Forstander & founder af NNY:

”New Nordic Youth – Efterskolen for iværksætteri og design” (NNY), har samarbejdet med Linda i tre år omkring trivsel, læring og udvikling af vores efterskole. 

Elevsamtaler, coaching og sparring af lærer og ledelse har været en del af vores samarbejde. Endvidere har vi sammen arbejdet med udvikling af dialogværktøjer samt afholdelse af temadage og workshops.

Linda er et meget dedikeret menneske, der evner at arbejde med både hoved & hjerte. Opgaver og udfordringer mødes med faglig viden og overblik.

Linda har blandt andet arbejdet med elever, der var udfordret af skoletræthed, frafaldstruet, OCD/angst, lavt selvværd, konflikter, bekymringer for fremtiden og lignende udfordringer, der omhandler de unges liv. Hun har ligeledes klædt undervisere og kontaktlærere på til at kunne håndtere udfordringer med henblik på at forebygge frafald og optimere trivsel. I mødet med eleverne evnes den fine balance mellem at være et professionelt menneske, der skaber tillid via den massive faglige viden, men samtidig giver sit varme engagement i samværet med den enkelte.

De unge møder i Linda et mennesker, der kan noget helt særligt i forståelsen af at skabe relationer og samtidig tage udgangspunkt i deres verden i et fortroligt rum. Dette er et væsentligt supplement til de unge menneskers udvikling, hvor hjernen ikke altid kan følge med og er på overarbejde, når der sker nye ting. De unge mennesker er meget begejstrede for Linda og står ofte i kø for at få en samtale. 

Vi oplever Lindas kompetencer og engagement som et yderst relevant supplement til det trivselsarbejde, vi som efterskole konstant udvikler.

Med Linda har NNY som professionel organisation en samarbejdspartner, der med dygtighed og handlekraft ser muligheder i det vigtigste omdrejningspunkt for vores efterskole: De unge menneskers livsduelighed. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde – og kan varmt anbefale Lindas kompetencer i de mange facetter af arbejdet med unge mennesker og deres omgivelser.

Lad os sammen sikre fastholdelse og hjælpe de unge på rette vej …..

Trivselssamtaler og coaching

Eleverne tilbydes samtaler hvor der blandt andet arbejdes ud fra et dialog og screeningsværktøj.

Workshop, foredrag og temadage

Workshop med elever i større eller mindre grupper ud fra aktuelle emner. En temadag med lærer og ledelse. Foredrag for nuværende eller kommende forældre.

Robusthedsforløb

Med henblik på at gøre eleverne bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer, især når livet er svært – individuelt og kollektivt.

Som tilknyttet trivselscoach vil jeg bidrage med:

  • At sikre, at eleverne gennemfører et efterskoleforløb. Jeg koordinerer og tager ansvar for, at de unge bliver hjulpet med de udfordringer de står i. Jeg følger op og samarbejder med lærer, ledelse og inddrager forældre, hvis der er behov for det.
  • At sikre, at elever der kommer fra udsatte positioner kan fastholdes i et skoleforløb.
  • At kvalificere og sikre en uddannelsesplan, som kan realiseres med afsæt i elevens virkelighed, mål og motivation.

Jeg kan tilbyde en inddragende, trivselsfremmende og forebyggende indsats i samarbejde med jeres efterskole. Dette med fokus på at understøtte elevernes muligheder og ressourcer i varetagelse af egen læring, sundhed og trivsel.

For at sikre kvaliteten er det vigtigt, at jeg er tilknyttet skolen i et fast samarbejde. Typisk er jeg tilknyttet skolen nogle dage om måneden, hvor jeg fysisk er tilstede og bliver en del af skolens team. Derved sikres den løbende proces med de unge så både lærer, elever og forældre ved, at der er tryghed omkring de tiltag der sættes i gang.

Jeg kommer gerne forbi jeres skole til en uforpligtende snak om, hvad jeg kan tilbyde, og hvad der giver mening for jer og kan passe ind i jeres hverdag. 

• Individuelle sundhedssamtaler.

Eleverne tilbydes en samtale hvor der arbejdes ud fra et dialogværktøj, der hjælper eleven med at blive klogere på sine sundhedsudfordringer og udfolde handlemuligheder. Her vil emner som venner, familie, seksuel sundhed, søvn, mental sundhed, fysisk sundhed, kroppen (kropsopfattelse, mad og bevægelse), rygning, rusmidler (alkohol og stoffer), skoleliv være relevant at spørge ind til for at få et helhedsbillede af elevens livssituation. Afhængig af problemstillingen tager jeg ansvar for at finde løsningen for og sammen med den enkelte elev.

For at sikre kvaliteten er det vigtigt, at jeg er tilknyttet skolen i et fast samarbejde. Typisk er jeg tilknyttet skolen to dage om måneden hvor jeg fysisk er tilstede og bliver en del af skolens team. Derved sikres den løbende proces med de unge så både lærer, elever og forældre ved at der er tryghed omkring de tiltag der sættes i gang. Ansvaret og retning for processen vil altid være mit men i et tæt samarbejde med lærer, elever og forældre.

• Undervisning, workshops og events hvor der på klasseniveau arbejdes med elevernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Emnet afhænger af elevernes behov og tilrettelægges i samarbejde med lærer/ledelse. Det kan eksempelvis være søvn eller seksuel sundhed.

• Robusthedsforløb med henblik på at gøre eleverne bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer, især når livet er svært – individuelt og kollektivt. Eksempelvis hjemve, ensomhed, eksamensangst, turde sige noget i større forsamlinger.

• Rygestop individuel- eller gruppeforløb, vægtvejledning.

 

I folkeskolen er eleverne jævnligt i kontakt med en sundhedsplejerske, som har fokus på den enkeltes fysiske, mentale og sociale sundhed. Erfaringer viser, at når de unge forlader folkeskolen ses en stigning i sundhedsproblematikker, fx for højt alkoholforbrug, eksperimenteren med rusmidler, tobaksrygning, usikker seksuel adfærd, dårlig kost og mindre tid og lyst til fysisk aktivitet. Hvor der i folkeskolen er systematisk opfølgning på de unges sundhedstilstand ved sundhedsplejersken, afkobles den personlige sundhedsvejledning på efterskolerne.

Undersøgelser viser, at frafald på efterskoler og ungdomsuddannelser ofte sker som følge af personlige og sociale forhold og at mange unge mistrives og er ensomme.

Jeg kan tilbyde en inddragende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats i samarbejde med den enkelte efterskole. Dette med fokus på at understøtte elevernes muligheder og ressourcer i varetagelsen af egen sundhed og trivsel.

• Individuelle sundhedssamtaler.

Eleverne tilbydes en samtale hvor der arbejdes ud fra et dialogværktøj, der hjælper eleven med at blive klogere på sine sundhedsudfordringer og udfolde handlemuligheder. Her vil emner som venner, familie, seksuel sundhed, søvn, mental sundhed, fysisk sundhed, kroppen (kropsopfattelse, mad og bevægelse), rygning, rusmidler (alkohol og stoffer), skoleliv være relevant at spørge ind til for at få et helhedsbillede af elevens livssituation. Afhængig af problemstillingen tager jeg ansvar for at finde løsningen for og sammen med den enkelte elev.

For at sikre kvaliteten er det vigtigt, at jeg er tilknyttet skolen i et fast samarbejde. Typisk er jeg tilknyttet skolen to dage om måneden hvor jeg fysisk er tilstede og bliver en del af skolens team. Derved sikres den løbende proces med de unge så både lærer, elever og forældre ved at der er tryghed omkring de tiltag der sættes i gang. Ansvaret og retning for processen vil altid være mit men i et tæt samarbejde med lærer, elever og forældre.

• Undervisning, workshops og events hvor der på klasseniveau arbejdes med elevernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Emnet afhænger af elevernes behov og tilrettelægges i samarbejde med lærer/ledelse. Det kan eksempelvis være søvn eller seksuel sundhed.

• Robusthedsforløb med henblik på at gøre eleverne bedre rustet til at klare hverdagens udfordringer, især når livet er svært – individuelt og kollektivt. Eksempelvis hjemve, ensomhed, eksamensangst, turde sige noget i større forsamlinger.

• Rygestop individuel- eller gruppeforløb, vægtvejledning.