Elevsamtaler og coaching

En til en samtaler med elever der selv henvender sig eller efter dialog med kontaktlærer og/eller ledelse. 

Samtalerne tager ofte udgangspunkt i et dialogværktøj. Målet er, at lære eleven bedre at kende samt for, sammen med eleven, at finde ind til hvad han/hun er motiveret for at arbejde med.     

Værktøjet bruges sammen med eleven til, at visualisere og sætte mål for den ønskede udvikling gennem skoleåret.