Projekter

Jeg samarbejder med fonde omkring projekter, der kan støtte op omkring unges sundhed og trivsel.

Ligeledes er jeg løbende i dialog med skoler og kommuner om nye ideer.

Til højre kan du få information om igangværende projekter.

Vil du høre mere om hvordan vi kan samarbejde om dit projekt eller idé – så ring eller skriv til mig.

Helhedsorienteret indsats til sårbare elever på efterskoler for at mindske frafald og skabe de bedste forudsætninger for at træffe livsduelige valg

Antallet af unge der forlader et efterskoleophold før tid, er det samme igennem de sidste 4 år på trods af pædagogiske indsatser fra flere instanser.
Dette projekt vil undersøge og afprøve metoder, der vil opbygge et relationelt samarbejde mellem sårbare unge, efterskoler og kommuner.
Projektet vil skabe social mobilitet ved at sikre, at flere sårbare unge gennemfører deres efterskoleophold og bliver i stand til at tage en uddannelse, få et arbejde, blive selvforsørgende og på sigt blive rollemodeller for egne børn.