Samarbejde med kommuner

Et efterskoleophold kan være en ny chance for en udsat ung.

Den unge har mulighed for at få et nyt netværk omgivet af stabile voksne og dermed få ro til at fokusere på egen udvikling, skole og interesser.

Flere kommuner yder økonomisk støtte efter serviceloven § 52a til familier der har brug for særlig støtte. I nogle tilfælde et alternativ til anbringelse.

Efterskoleforeningen har i samarbejde med flere efterskoler og kommuner udarbejdet et PDF dokument: Gode relationer/Tydelige rammer/Klar kommunikation. Det indeholder, 10 trin til det gode samarbejde mellem efterskoler og kommuner omkring sårbare og udsatte unge.

Mit koncept er skræddersyet til at imødekomme denne anbefaling.

Jeg kan være med til at koordinere og facilitere denne proces og sørge for at følgende sker:

  • Finde det bedste match. Den unges sociale og faglige ressourcer matches ift. efterskolens rummelighed.
  • Handleplan med mål for efterskoleopholdet og forventninger til hvordan målene ønskes opnået. 
  • Forventningsafstemning mellem skole, kommune og familie. 
  • Forældre/netværk inddrages i hele forløbet hvor samarbejde, nødvendig viden og information bliver videregivet til skolen
  • Samarbejdsaftale mellem kommune, skole og den unge
  • Evt. kontakt til tidligere skole, UU, PPR

Det er vigtig at netværk, kommune og jeg er på banen før skolestart, og at der løbende bliver holdt netværksmøder.