UNGEPILOTERNE

Ungepiloterne er et kombineret gruppeforløb og én-én samtale, der henvender sig til unge i alderen 12- 15 år

Ungepiloterne:

Ungepiloterne er skabt i samarbejde med min kollega Dorte Marnow. Dorte er socialpædagog og har en kandidat i pædagogisk sociologi. Hun har arbejdet med børn og familier, enkeltvis og i grupper særligt med fokus på familier der er udfordret af hverdagen med f.eks. angst, skoleværing og lavt selvværd. 

Gruppeforløbet er sammensat af de bedste erfaringer og det vi oplevet virker. Det betyder at vores forløb er en kombination af samtaler med jer som familie samt et gruppeforløb for jeres søn eller datter.  

Vi ønsker, at de unge kommer til at blive en del af et fællesskab, hvor de kan føle sig trygge og føle sig accepterede som de er.
Derudover har de unge muligheden for at spejle sig i hinanden og opdage, at de ikke er de eneste, som oplever at være eller føler sig alene. De kan også opleve, at der er forskellige grader af at føle sig udenfor og anderledes.

Forløb:

– Gruppeforløb på 6 gange med 6 deltagere. Det giver basis for at opnå en følelse af fællesskab og tryghed samt mulighed for at få styrket deres relationelle og kommunikative kompetencer.

-Gruppemøder hver uge af halvanden times varighed – så er der tid til samtaler i gruppen/mindre gruppe, en aktivitet/øvelser og en pause.

– Bestående af en vekselvirkning mellem rundbordssamtaler, to-og-to-snakke, øvelser/lege og kreative aktiviteter.

– Inden opstart kommer vi hjem til jer til en indledende samtale. Efter endt forløb vil i blive tilbudt en op følgende samtale med os.

Temaer er kan tages op i gruppen bliver planlagt efter vores snak med hver familie.

Det kunne f.eks. være:
• Skole
• Præstations pres /forventninger
• Sociale medier
• Veninder/venner
• Sundhed
• Pubertet /seksualitet
• Selvtillid/selvværd
• Konflikter
• Drømme/bekymringer
• Fællesskab/ensomhed